Gå til hovedinnhold

Tilsyn med radio- og telekommunikasjonssystemer på Gjøa

Petroleumstilsynet (Ptil), med faglig bistand fra Telenor Maritim Radio, Radioinspeksjonen, gjennomførte 26. -27. 9.2011 tilsyn med innretningen Gjøa.


Bakgrunn
Tilsynet var en planlagt aktivitet med utgangspunkt i Ptils prioritering av storulykkesrisiko.

Mål
Formålet med tilsynet var å verifisere teknisk tilstand og vedlikehold av radio- og telekommunikasjonssystemer på innretningen, vurdert opp mot relevante krav i HMS-forskriftene

Resultat
Hovedinntrykket etter tilsyn med radio- og telekommunikasjonssystemer på Gjøa var godt.

Det ble identifisert ett avvik relatert til stillingen som kommunikasjonsansvarlig.

Videre ble det identifisert fire forbedringspunkter relatert til:

  • Merking av nødradioutstyr
  • Antenneplugg i MOB-båt
  • Antenne for radiofyr for helikopternavigasjon (NDB)
  • VHF DSC i helikoptertårn

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77