Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Repsol - YME

Vi har ført tilsyn med utmattingsanalyser og verifikasjon av caisson og støtter på Ymefeltet.


Tilsynsaktiviteten ble gjennomført i perioden 11.-12. april 2018.

Bakgrunn
Revidert plan for utbygging og drift (PUD) av Ymefeltet ble godkjent 23. mars 2018. Utbyggingen er delvis basert på gjenbruk av eksisterende konstruksjoner fra den foregående utbyggingen av Ymefeltet. Repsol har rapportert om sprekker i betongfundamentet for caissonen og indikasjoner i noen av de eksisterende konstruksjonene. Analysene viste at med installeringen av en permanent støtteramme for caissonen, vil ikke utmattingsskadene øke mer. Sprekkene og sprekkindikasjonene vil bli hyppig inspisert fram til støtterammen blir installert.

Mål
Målet med tilsynsaktiviteten var å få innblikk i de analysene som er gjort, både av måledata og av utmatting av caisson, den permanente støtterammen og av leggfundamentene, for å se om analysene og vurderingen om å bruke det eksisterende konstruksjonsdelene med sprekker og lave utmattingslevetider var fornuftige. Videre at verifikasjonene var dekkende.

Resultat
Det ble ikke identifisert avvik fra regelverket. Det ble derimot identifisert ett forbedringspunkt knyttet til verifisering av analyser.

Vi har bedt Repsol om å gi oss sin vurdering av forbedringspunktet innen 23. mai 2018.

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77