Gå til hovedinnhold

Tilsyn med rettighetshaverne i utvinningstillatelse 316 (Yme)

Ptil førte i perioden 15.-16.12.2011 tilsyn med rettighetshavere i utvinningstillatelse 316. Tilsynet var rettet mot rettighetshavernes ivaretakelse av lovpålagte forpliktelser som påseansvar og bidrag for å støtte operatøren med styring av Yme-prosjektet.


Rapporten er et sammendrag etter møtene med de tre rettighetshaverne.

Oljefeltet Yme er under utbygging sørøst i Nordsjøen. Feltet tilhører utvinningstillatelse 316, hvor Talisman er operatør, og med LOTOS E&P Norge, Norske AEDC og Wintershall Norge som øvrige rettighetshavere.

Ptil har i sin oppfølging sett at det over tid har vært utfordringer i styringen av HMS og kvalitet i dette utbyggingsprosjektet. 

På denne bakgrunn kalte Ptil inn eierne i utvinningstillatelsen, utenom operatøren Talisman, for å kartlegge deres aktiviteter i utvinningstillatelsen i forhold til regelverkskrav nedfelt i bl a Petroleumsloven (PL) § 10.6 om plikt til å etterleve loven og til å påse at bestemmelser blir overholdt og Rammeforskriften § 7 om ansvar etter denne forskriften.

Tilsynet viste at selskapene i varierende grad har hatt aktiv oppfølging av prosjektet. 

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77