Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Rocksource ASA i forbindelse med planlegging av brønn 6608/11-7 S med Borgland Dolphin

Petroleumstilsynet (Ptil) gjennomførte tilsyn med Rocksource ASA 22.8.2011.


Bakgrunn
Bakgrunnen for tilsynet med Rocksource er å etterprøve styring av helse, miljø og sikkerhet i planlegging og forberedelse til gjennomføring av selskapets boreoperasjoner med Borgland Dolphin. Denne brønnen blir selskapets første egenopererte letebrønn på norsk sokkel.

Mål
Målet for tilsynsaktiviteten var å etterprøve selskapets robusthet i forhold til organisasjon og styringssystem og undersøke om teknisk- og operasjonell kapasitet og kompetanse er tilstrekkelig ivaretatt.

Videre var målet for tilsynet å påvise at krav knyttet til helse, miljø og sikkerhet i forberedelse og utførelse av boreoperasjonen med Borgland Dolphin blir etterlevd for brønn 6608/11-7 S.

Resultat
Hovedinntrykket er at Rocksource har støttet seg til de ressurser som inngår i borekonsulentselskapets organisasjon, men at Rocksource likevel i tilstrekkelig grad har styrt fremdriften i boreaktiviteten i henhold til regelverkets krav til operatørens påseplikt.

Det ble ikke avdekket avvik, men det ble identifisert forbedringspunkter knyttet til:

• Kapasitet og kompetanse
• Implementering og bruk av styringssystem
• Anvendelse av risikoregister
• Oppfølging av helse, miljø, sikkerhet og beredskap
 

Inger Anda, Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt;
E-post: inger.anda@ptil.no | 970 54 064