Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Saipem – Scarabeo 8

12. og 13. september 2017 førte vi tilsyn med Saipem SpA Norwegian Branch (Saipem) og Scarabeo 8 innen konstruksjonssikkerhet.


Mål
Målet med tilsynet var å bekrefte gjennom stikkprøver at Saipem har gode systemer knyttet til verifikasjon av konstruksjon og marine systemer, spesifikt rettet mot robusthet, bølger i dekk, barrierer og inspeksjonsfunn.

Resultat
Det ble ikke identifisert noen avvik.

Det ble identifisert to forbedringspunkter knyttet til:

  • Dokumentasjon av airgap
  • Oppfølging av underleverandører

Saipem har fått frist til 1. november 2017 med å redegjøre for hvordan forbedringspunktene vil bli håndtert.

Eileen Brundtland, pressekontakt
E-post: eileen.brundtland@ptil.no | 92 26 98 95