Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Saipem SpA Norwegian Branch - Scarabeo 8

Ptil førte 15.mars 2016 tilsyn med Saipem SpA Norwegian Branch (Saipem) sin oppfølging av alarmsystemet i borekontrollrommet på Scarabeo 8.


Målet med tilsynsaktiviteten var å følge opp hvordan Saipem sikrer at alarmsystemer møter relevante myndighetskrav, anerkjente internasjonale standarder og retningslinjer samt selskapets egne krav og prinsipper. Vi har også lagt vekt på å vurdere selskapets rutiner for regelmessig oppfølging av alarmsystemytelse og hvilken betydning dette har for den totale arbeidsbelastningen for borer og assisterende borer tilknyttet borekontrollrommet på Scarabeo 8.

Resultat
Det ble identifisert et avvik knyttet til etablering av ytelseskrav og manglende rutiner for regelmessig oppfølging av alarmsystemet.

Videre ble det identifisert et forbedringspunkt knyttet til prioriteringer av alarmer.

Saipem har fått frist til 1. juni med å redegjøre for hvordan avvik og forbedringspunkt vil bli håndtert.

Avvik:
Innebærer at et forhold er vurdert ikke å være i samsvar med krav i regelverket.

Forbedringspunkt:
Innebærer at vi har påvist en mangel eller svakhet, men hvor det ikke er tilstrekkelig grunnlag for å fastslå brudd på regelverkskrav.

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77