Gå til hovedinnhold

Tilsyn med sikkerhetskritiske barrierer – Stureterminalen

Ptil førte 9.-10.11.2011 tilsyn på Stureterminalen, knyttet til Statoils ivaretaking av sikkerhetskritiske barrierer.


Mål
Målet med revisjonen var å verifisere at Statoil har fulgt opp og videreutviklet ytelseskrav til barrierer.

Det ble lagt vekt på å gjennomgå krav og gjennomføringsmetodikk for det forebyggende vedlikeholdsarbeidet som skal verifisere en barrieres ytelse. Det ble også sett på hvordan ledelsen har implementert og fulgt opp barrierekravene i de nye forskriftene.

Tilsynet var en oppfølging og videreføring av aktiviteter som ble gjennomført i 2010.

Resultat
Det ble påvist ett forbedringspunkt. Dette var knyttet til gjennomføring av tiltak etter TTS*-gjennomgang.

* Teknisk Tilstand Sikkerhet
 

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77