Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Skarv FPSO

Petroleumstilsynet (Ptil) gjennomførte tilsyn med styring av beredskap på Skarv FPSO 1.-4. juli 2013.


Mål
Målet med tilsynet er å verifisere selskapets styring og ledelse av beredskap på
Skarv i henhold til regelverket.

Resultat
Det ble ikke identifisert noen avvik.

Det ble identifisert forbedringspunkter knyttet til:

  • skilting
  • rømningsvei
  • trening på stedfortrederrollen
  • alternativt beredskapsrom
  • dimensjonering av førstehjelpslag
  • trening og øvelser med MOB-båt


Journal 2013/722

Eileen Brundtland, pressekontakt
E-post: eileen.brundtland@ptil.no | 92 26 98 95