Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Songa Management AS – Songa Trym

Petroleumstilsynet (Ptil) gjennomførte 27.-29.mai 2013 tilsyn innen fagområdene beredskap og arbeidsmiljø på Songa Trym.


Mål
Målet med tilsynsaktiviteten er å verifisere at Songa hadde et fungerende system i samsvar med gjeldende regelverk innenfor fagområdene beredskap og arbeidsmiljø.

Resultat
Det ble identifisert avvik knyttet til:

 • barrierer
 • trening og øvelser
 • arbeidsmiljøfaktorer
 • tiltak
 • formalisering og dokumentasjon
 • vedlikehold

Videre ble det identifisert forbedringspunkter knyttet til:

 • beredskapsanalyse
 • merking og skilting av rømningsveier
 • beredskapsmanual
 • evakueringsmidler
 • dokumentasjon
 • kommunikasjon
 • merking av beredskapsutstyr
 • stoffkartotek
 • kjemikalier
 • prosedyrer


Journal 2013/273

 

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77