Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Spirit Energy – Odafeltet

Vi har ført tilsyn med Spirit Energy Norge (Spirit Energy) og deres prosjektstyring i forbindelse med utbygging av Odafeltet i Nordsjøen.


Odafeltet ligger i den sørlige delen av norsk sektor i Nordsjøen, 10 kilometer øst for Ula. Feltet er under utbygging, og bygges ut med en havbunnsramme med to produksjonsbrønner knyttet til Ula og en injeksjonsbrønn for trykkstøtte.

Oda er Spirit Energys første utbyggingsprosjekt på norsk sokkel.

Den 6. februar 2018 førte vi tilsyn med operatørens prosjektstyring for havbunnsanlegg og rørledninger i feltutbyggingen.

Målet med tilsynet var å vurdere hvordan selskapets styring av aktiviteter for levering av havbunnsanlegg og rørledninger ivaretar regelverkets og egne krav.

Tilsynet identifiserte ingen avvik fra regelverket eller forbedringspunkt.

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77