Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Statoil – Aasta Hansteen

Petroleumstilsynet (Ptil) gjennomførte i perioden 22.4-19.5.2015 tilsyn med Aasta Hansteen fabrikasjon av forankringsliner. Tilsynsaktiviteten omfattet både kjetting og fibertau.


Målet for tilsynsaktiviteten er å verifisere at Statoil velger løsninger for forankringslinene som er robuste og at selskapet følger opp fabrikasjonen av kjetting og fibertau i samsvar med krav i regelverket.

Resultat
Det ble ikke identifisert noen avvik.

Det ble identifisert to forbedringspunkt knyttet til:

  • Erfaringskunnskap
  • Kompetanse og kvalifisering

Statoil har fått frist til 24.8.2015 med å redegjøre for hvordan forbedringspunkt vil bli håndtert.

Aasta Hansteen er lokalisert i den nordlige delen av Norskehavet og ligger omkring 300 km vest for Bodø og 140 km nord for Nornefeltet. Vanndypet er 1300 meter. I utbyggingen inngår en bemannet flytende produksjonsinnretning av Spar-typen. Spar-konseptet er nytt i Norge, men kjent fra andre land. Aasta Hansteen vil være den største innretningen av denne typen som er bygget til nå. Spar-innretningen vil være forankret med 17 liner. Hver line består av en kombinasjon av stålkjetting og fibertau. Levetiden for forankringslinene er 25 år.
 

Avvik:
Innebærer at et forhold er vurdert ikke å være i samsvar med krav i regelverket.

Forbedringspunkt:
Innebærer at vi har påvist en mangel eller svakhet, men hvor det ikke er tilstrekkelig grunnlag for å fastslå brudd på regelverkskrav.
 

For pressehenvendelser, send e-post eller ring vårt sentralbord;
E-post: presse@ptil.no | 51 87 32 00