Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Statoil – arbeidsmiljø på Johan Sverdrup

Den 2. november 2017 førte vi tilsyn med Statoils styring av arbeidsmiljø knyttet til utformingen av Johan Sverdrup-innretningene. Tilsynet dekket både fase en og fase to av feltutbyggingen.


Johan Sverdrup er et olje- og gassfelt under utbygging på Utsirahøyden i Nordsjøen, om lag 160 kilometer vest for Stavanger. Vanndypet i området er 110 til 120 meter.

Statoil er operatør for feltet. Produksjonen er planlagt startet i slutten av 2019.

Mål
Målet med tilsynet er å vurdere om Statoils styring av Johan Sverdrup-prosjektet er tilstrekkelig til at innretningene i operasjon møter krav til arbeidsmiljø slik de er utformet i regelverket. For Johan Sverdrup fase to er formålet også å innhente informasjon for vurdering av en fremtidig plan for utbygging og drift (PUD).


Resultat
Det ble ikke påvist avvik eller forbedringspunkter

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77