Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Statoil - Åsgard subseakompresjon

Petroleumstilsynet (Ptil) gjennomførte 18. februar 2014 en tilsynsaktivitet med Åsgard subseakompresjonsprosjektet.


Mål
Målet med aktiviteten var å få en statusoppdatering for prosjektet og en gjennomgang av utstyret som blir produsert i Egersund. I tillegg er målet å følge opp at prosjektet blir planlagt og gjennomført i samsvar med gjeldende regelverk og anerkjente normer, og at kravene til helse, miljø og sikkerhet er ivaretatt.

Resultat
Det ble ikke identifisert noen avvik eller forbedringspunkt.

 

Journal 2014/159

Inger Anda, Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt;
E-post: inger.anda@ptil.no | 970 54 064