Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Statoil – Gullfaks B

7. og 8. februar 2018 førte vi tilsyn med Statoil og endringer i driftsbemanning på Gullfaks B (GFB).


Mål
Målet med tilsynet var å se til at GFB i sine endelige vurderinger og beslutninger om endring av bemanning til havs benytter de analyseverktøy, aktiviteter, ressurser, prosesser og den organisasjonen som er nødvendig for å sikre forsvarlig virksomhet og kontinuerlig forbedring. 

Resultat
Det ble ikke identifisert noen avvik. 

Det ble identifisert forbedringspunkter knyttet til:

  • Arbeidstakermedvirkning
  • Mål om forbedret HMS
  • Risikostyringsmetode og kompetanse 

Statoil har fått frist til 15. mars 2018 med å redegjøre for hvordan forbedringspunktene vil bli håndtert.

Eileen Brundtland, pressekontakt
E-post: eileen.brundtland@ptil.no | 92 26 98 95