Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Statoil – Heimdal

Petroleumstilsynet (Ptil) gjennomførte, i perioden 24. mars-18. juni 2014, tilsyn med Statoil Petroleum AS (Statoil) sin oppfølging av storulykkes- og arbeidsmiljørisiko knyttet til modulær borerigg (MDR) for midlertidig bruk til plugging av brønner på Heimdal- innretningen.


Mål
Målet med aktiviteten var å føre tilsyn med hvordan Statoil følger opp og påser at løsningene for den modulære riggen på Heimdal-innretningen ivaretar kravene i regelverket.

Resultat
Det ble identifisert to avvik knyttet til:

  • Analyser som beslutningsgrunnlag
  • Evakueringsveier

Videre ble det identifisert to forbedringspunkt knyttet til:

  • Dokumentering av operasjonelle begrensninger
  • Eksponering av tredjeparts personell i MDR

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77