Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Statoil – Johan Sverdrup utbyggingsprosjekt

Petroleumstilsynet (Ptil) gjennomførte 13. 3. 2014 tilsyn med Statoils styring av Johan Sverdrup-prosjektet i tidlig fase før Plan for utbygging og drift (PUD).


Mål
Målet med tilsyn før PUD er å følge opp at operatørens planer og beslutninger i tidlig fase av prosjektet et tilstrekkelig belyst. Videre å verifisere om operatøren har etablert og følger opp prosesser som sikrer at de valgte løsninger er vurdert i forhold til krav i regelverket, herunder krav til forsvarlig virksomhet og kontinuerlig forbedring.

PUD for Johan Sverdrup skal etter planen leveres til myndighetene 13. februar 2015 og behandles i Stortingets vårsesjon 2015.

Resultat
Det ble identifisert observasjoner knyttet til:

  • Risikostyring
  • Robusthet av anlegg, systemer og utstyr
  • Monitorering
  • Erfaringsoverføring


 

 

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77