Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Statoil – Kårstø

Petroleumstilsynet (Ptil) gjennomførte i perioden 19.-21.3.2014 storulykkestilsyn på Kårstø.


Mål
Målet med aktiviteten var å verifisere at Statoil ivaretar kravene i regelverket knyttet til fagområdene teknisk sikkerhet og sikker drift.

Resultat
Det ble identifisert et avvik knytte til trykkavlastning.

Videre ble det identifisert forbedringspunkt knyttet til:

  • Utbedring av tekniske svakheter
  • Brannbelastning i prosessområdet
  • Dokumentasjon
  • Overbelastning av fakkel
  • Trykkavlastingsventiler
  • Total risikoanalyse (TRA)

 

Journal 2014/246

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77