Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Statoil Mongstad

Vi har ført tilsyn med Statoil Mongstad. Tilsynet var et storulykketilsyn, og temaet var vedlikehold av sikkerhetskritisk utstyr, med spesielt fokus på sikkerhetskritiske ventiler.


I dagene 5. til 7. september 2017 gjennomførte vi storulykketilsyn med Statoil Mongstad. Temaet for storulykketilsynet var vedlikehold av sikkerhetskritisk utstyr, med spesielt fokus på sikkerhetskritiske ventiler.

Tilsynet fant sted på Statoils raffineri på Mongstad i Hordaland.

Tilsyn etter forskrift om tiltak for å forebygge og begrense konsekvenser av storulykke i virksomheter der farlige kjemikalier forekommer – storulykkeforskriften – koordineres av Koordineringsgruppen for storulykkeforskriften (KFS). I henhold til føringer fra KFS skal det årlig føres storulykketilsyn på Mongstad.

Formålet med storulykketilsynet var å verifisere at Statoil ivaretar kravene i forskriftene på Mongstad, inkludert storulykkeforskriften og føringer fra KFS, som for 2017 er vedlikehold.

Tilsynet identifiserte ett avvik fra regelverket. Dette gjaldt risikovurdering ved utsettelse av forebyggende vedlikehold. Vi observerte også to forbedringspunkt. Disse gjaldt kategorisering av sikkerhetskritiske ventiler og bruk av erfaringsdata.

Vi har bedt Statoil innen 12. desember 2017 redegjøre for hvordan avviket vil bli håndtert. 

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77