Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Statoil – Mongstad

Vi har ført tilsyn med Statoil sin styring av barrierer på Mongstad.


Tilsynsaktiviteten ble gjennomført i perioden 6. – 8. mars 2018.

Mål
Målet med tilsynet var å vurdere hvordan Statoil sikrer etterlevelse av myndighetskrav, anerkjente standarder og egne krav ved drift og vedlikehold av Mongstad. 

Tilsynet omfattet styring av tekniske, operasjonelle og organisatoriske barriereelementer på Mongstad.

Resultat
Det ble ikke identifisert noen avvik.
Det ble identifisert ett forbedringspunkt knyttet til håndtering av fare- og ulykkessituasjoner.

Statoil har fått frist til 16. mai 2018 med å redegjøre for hvordan forbedringspunktet vil bli håndtert. 

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77