Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Statoil – Njord A

Petroleumstilsynet (Ptil) gjennomførte 14.-15. januar 2014 tilsyn med Statoil i forbindelse med reanalysene av skroget og dekket på Njord A.


Mål
Målet med tilsynet var å verifisere at reanalysen på Njord A gjøres i samsvar med gjeldende regelverk, verifisere at resultatene medfører tiltak, og at det ikke er uakseptabel usikkerhet knyttet til konstruksjonssikkerheten på Njord A.

Bakgrunn
Bakgrunnen for tilsynet var at det i 2012 ble oppdaget bulker i dekket på Njord A. Statoil satte i gang undersøkelser for å finne årsaken. Sommeren 2013 viste nye beregninger store svakheter i styrken på dekket.

Resultat
Det ble ikke identifisert noen avvik.

Det ble identifisert et forbedringspunkt knyttet til avviksbehandling.

 

Journal 2013/1274

Inger Anda, Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt;
E-post: inger.anda@ptil.no | 970 54 064