Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Statoil – Norne FPSO

Ptil har gjennomført tilsyn med integritetsstyring av fleksible stigerør og undervannsinnretninger med tilhørende sikkerhetsutstyr på Norne.


Målet med tilsynet var å se til at integritetsstyring av fleksible stigerør og undervannsinnretninger med tilhørende sikkerhetsutstyr på land er i henhold til krav i regelverket og selskapets egne krav.

Resultat
Det ble ikke identifisert noen avvik.

Det ble identifisert to forbedringspunkt knyttet til:

  • Dokumentasjon
  • Ansvarsforhold

Statoil har fått frist til 28.8.2015 med å redegjøre for hvordan forbedringspunkt vil bli håndtert.


Avvik:
Innebærer at et forhold er vurdert ikke å være i samsvar med krav i regelverket.

Forbedringspunkt:
Innebærer at vi har påvist en mangel eller svakhet, men hvor det ikke er tilstrekkelig grunnlag for å fastslå brudd på regelverkskrav.

 

For pressehenvendelser, send e-post eller ring vårt sentralbord;
E-post: presse@ptil.no | 51 87 32 00