Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Statoil - OLS B

Ptil har, sammen med Kystverket og Miljødirektoratet, ført tilsyn med Statoils oppfølging etter granskingen av oljeutslippet fra lastebøyen OLS B på Statfjordfeltet i 2015.


Den 8. oktober 2015 skjedde det et utslipp av råolje fra lastesystemet Statfjord Offshore Loading System B (OLS B) på Statfjordfeltet i Nordsjøen. Oljeutslippet oppsto som følge av korrosjon i en del av lasteslangen. Anslagsvis 6-7 m3 råolje havnet i sjøen.

Hendelsen ble gransket både av operatørselskapet Statoil og av myndighetene.

Gransking av oljeutslipp fra Statfjord OLS B (29.09.2016)

Den 18. mai i år førte vi tilsyn med Statoils oppfølging hendelsen. Målet med tilsynet var se hvordan Statoil har gjennomført og etterlever anbefalinger og tiltak som ble identifisert i selskapets egen gransking og i granskingen utført av myndighetene.

Tilsynet ble gjennomført sammen med Kystverket og Miljødirektoratet, og fant sted i form av et møte med representanter med ansvar for drift og vedlikehold av lastesystemer, og representanter for selskapets beredskapsorganisasjon.

Det ble ikke påvist avvik eller forbedringspunkt under tilsynet.

 

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77