Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Statoil – Oseberg C

Petroleumstilsynet (Ptil) gjennomførte i perioden 3.12. – 5.12.2014 tilsyn med Oseberg C.


Målet med aktiviteten er å verifisere at Statoil sin styring og oppfølging av barrierer er i henhold til selskapets og myndighetenes krav.

Resultat
Det ble identifisert avvik knyttet til

  • Risikoanalyse
  • Rømningsveier
  • Dokumentasjon

Videre ble det identifisert forbedringspunkt knyttet til:

  • Barrierestyring
  • Kompetanse
  • Midlertidig utstyr

Oseberg er et oljefelt i den nordlige delen av Nordsjøen og ligger på ca. 100 meters havdyp. Oseberg er bygd ut i flere faser. Oseberg C ligger i den nordlige delen av feltet og ligger 10 km nord for Oseberg feltsenter. Det er en integrert produksjons-, bore- og boliginnretning plassert på et stålunderstell. Stabilisert olje sendes til Stureterminalen via feltsenteret. Fra noen av brønnene sendes oljen gjennom en flerfase-rørledning til feltsenteret for prosessering.

PUD for Oseberg C ble godkjent i januar 1988 og produksjonen startet i desember 1991.

Inger Anda, Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt;
E-post: inger.anda@ptil.no | 970 54 064