Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Statoil – Statfjord A

Petroleumstilsynet (Ptil) gjennomførte i perioden 7.11.13 og 19.-22.11.13 tilsyn med Statoil Petroleum AS (Statoil) sin styring og ledelse av materialhåndtering, teknisk tilstand på løfteutstyr og selskapets styring av vedlikehold for løfteutstyr på Statfjord A


Mål
Målet for aktiviteten var å verifisere at selskapets styring og ledelse av materialhåndtering, teknisk tilstand på løfteutstyr og løfteoperasjoner og selskapets styring av vedlikehold for løfteutstyr på Statfjord A var i henhold til regelverket.

Resultat
Det ble identifisert avvik knyttet til

• rekkverk
• teknisk tilstand offshorekraner
• operasjonsprosedyrer
• materialhåndteringsplan
• vedlikehold offshorekraner
• kompetanse
• kranforløpere
• radiokommunikasjon
• løfteredskap
• tilkomst

Videre ble det identifisert forbedringspunkt knyttet til

• lastedekk
• ressurser
• løfteoperasjoner
• vedlikeholdssystem
• vedlegg til Norsok R-003N Journal 2013/1125 
 

Journal 2013/1125

Inger Anda, Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt;
E-post: inger.anda@ptil.no | 970 54 064