Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Statoil – stedsspesifikke analyser for Askeladden Cat J

Vi har ført tilsyn med Statoil i forbindelse med stedsspesifikke analyser for den oppjekkbare Cat J-innretningen Askeladden på Gullfaksfeltet.


Askeladden er en ny oppjekkbar innretning av typen Cat J. Statoil eier innretningen, mens KCA Deutag Drilling Norge (KCAD) er driftsentreprenør.

KCAD har søkt om samsvarsuttalelse (SUT) for innretningen, og Statoil har søkt om samtykke til å bruke den på Gullfaksfeltet.

Siden dette er første gang innretningen brukes, ønsket vi å gjøre tilsyn med hvordan Statoil påser at innretningen er egnet for bruk på Gullfaksfeltet.

Vi ønsket å få innsikt i grunnundersøkelsene, spesifikasjonene, konstruksjonsanalysene og verifiseringen, med vekt på de stedsspesifikke forholdene.

Tilsynsaktiviteten ble gjennomført 14. og 15. september 2017 hos Statoil på Forus og hos GustoMSC i Schiedam i Nederland.

Det ble ikke identifisert avvik fra regelverket. Vi identifiserte ett forbedringspunkt knyttet til mangler ved analysene, og har bedt Statoil gi oss tilbakemelding med vurdering av dette.

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77