Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Statoil Utvikling og Produksjon Norge (UPN)

Petroleumstilsynet (Ptil) gjennomførte tilsyn med Statoil Utvikling og Produksjon Norge (UPN) sin oppfølging og overvåking i perioden 20.2. - 10.4.2013.


Tilsynsaktiviteten har vært avgrenset til å verifisere hvordan Statoil UPN Drift Vest gjennom egen oppfølging holder oversikt over og håndterer risiko knyttet til hvordan selskapet tilpasser aktivitetsnivået til tilgjengelige ressurser, med spesiell vektlegging av aktivitetsnivået på Gullfaks.

Mål
Målet med tilsynsaktiviteten er å følge opp at Statoil UPNs planlegging, gjennomføring og forbedring av oppfølgingsaktiviteter, knyttet til aktivitetsnivå og ressurser, er i henhold til myndighetenes krav.

Resultat
Det ble ikke identifisert noen avvik eller forbedringspunkter.

Brev til Statoil
Tilsynsrapport

Journal 2013/164
 

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77