Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Stena Drilling AS – Stena Don

Petroleumstilsynet gjennomførte 16.-19.mars 2015 tilsyn med Stena Drilling sin styring av beredskap på Stena Don.


Målet med tilsynet var å verifisere at Stena Dons beredskapsorganisasjon –utstyr og systemer er i henhold til regelverket.

Resultat
Det ble identifisert avvik knyttet til:

  • Trening av beredskapsorganisasjonen
  • Sikring av inventar og løst utstyr

Videre ble det identifisert forbedringspunkt knyttet til:

  • System for vedlikehold
  • Beredskapsanalyser og barriereanalyser
  • MOB-båt


Avvik:
Innebærer at et forhold er vurdert ikke å være i samsvar med krav i regelverket.

Forbedringspunkt:
Innebærer at vi har påvist en mangel eller svakhet, men hvor det ikke er tilstrekkelig grunnlag for å fastslå brudd på regelverkskrav.

Inger Anda, Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt;
E-post: inger.anda@ptil.no | 970 54 064