Gå til hovedinnhold

Tilsyn med styring av beredskap på Åsgard B

Ptil førte 28.-29. januar 2016 tilsyn med Statoil Petroleum AS (Statoil) sin styring av beredskap på Åsgard B.


Målet med tilsynsaktiviteten var å gjennomgå og vurdere ledelsens styring med beredskap på Åsgard B. Vi ville verifisere at Statoil har etablert prosesser som sikrer ivaretakelse av antakelser, forutsetninger, begrensninger og anbefalinger i beredskapsanalysen for Åsgard B, og at disse blir kommunisert ut til beredskapsorganisasjonen.

Resultat
Det ble identifisert to avvik knyttet til:

  • Informasjon om resultater av risikoanalyser
  • Trening og øvelser

Det ble ikke identifisert noen forbedringspunkt i dette tilsynet.

Statoil har fått frist til 15. mars 2016 med å redegjøre for hvordan avvikene vil bli håndtert. 

Avvik:
Innebærer at et forhold er vurdert ikke å være i samsvar med krav i regelverket.

Forbedringspunkt:
Innebærer at vi har påvist en mangel eller svakhet, men hvor det ikke er tilstrekkelig grunnlag for å fastslå brudd på regelverkskrav.

Eileen Brundtland, pressekontakt
E-post: eileen.brundtland@ptil.no | 92 26 98 95