Gå til hovedinnhold

Tilsyn med styring av sikkerhet, arbeidsmiljø og beredskap i arbeidet med ferdigstillelse av Yme-innretningen

Petroleumstilsynet (Ptil) gjennomførte i perioden 9-11.1.2012 tilsyn med styring av sikkerhet, arbeidsmiljø og beredskap i arbeidet med ferdigstilling av Yme-innretningen.


Bakgrunn
Talisman Energy Norge AS (Tenas) er operatør for Yme-innretningen som bygges og eies av SBM Offshore (SBM).

Innretningen ble installert på feltet i mai 2011, cirka to år forsinket. Det pågår nå omfattende ferdigstillingsarbeid, to floteller er knyttet opp til innretningen og cirka 300 personer arbeider med konstruksjonsaktiviteter, klargjøring og testing.

Det gjenstår fremdeles mye arbeid før innretningen kan settes i produksjon. Lisenspartnerne har uttrykt bekymring for utviklingen, og relasjonen mellom Tenas og SBM er krevende og blant annet preget av uenighet om innretningens kvalitet.

Mål
Målet med tilsynsaktiviteten var å vurdere om styringen med pågående arbeid var i samsvar med kravene i regelverket for petroleumsvirksomhetens til havs.

Resultat
Det ble identifisert avvik knyttet til:

• tilrettelegging for arbeidstakermedvirkning og organisering av verneombudstjenesten

Videre ble det identifisert forbedringspunktet knyttet til:

• utøvelse av påseansvar og samordning av HMS-arbeidet på Yme
• oppfølging av kjemisk/fysisk arbeidsmiljø
• psykososialt arbeidsmiljø og HMS-kultur
• rolle og ansvarsfordeling med hensyn til opplæring og informasjon om helserisiko til innleide arbeidstakere
• nattarbeid
• evakueringsveier
 

Inger Anda, Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt;
E-post: inger.anda@ptil.no | 970 54 064