Gå til hovedinnhold

Tilsyn med styringssystem og tekniske forhold på Stena Don

Petroleumstilsynet (Ptil) førte i perioden 4.12. – 7.12.2012 tilsyn med Stena Drilling AS (Stena) og selskapets aktivitet med Stena Don på Trollfeltet.


Mål
Målet med tilsynet var å verifisere at Stena følger opp at HMS-kravene ivaretas under aktivitet med Stena Don.

Resultat
Det ble identifisert avvik knyttet til:

 • risiko- og barrierestyring
 • styringssystemet og prosedyrer
 • vedlikeholdsstyring
 • merking av utstyr
 • operasjon av manuelle choker
 • overtrykk i borekabin
 • ansvarshavende for elektriske anlegg

Videre ble det identifisert forbedringspunkter knyttet til:

 • trening og øvelser
 • bruk av CO2 brannbekjempelsessystemer
 • kompetanse, opplæring og bemanning
 • manuelle ventiler i «pitroom» og pumperom
 • merking av løfteutstyr


Brev til Stena Drilling AS
Tilsynsrapport 

Journal 2012/1701

Inger Anda, Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt;
E-post: inger.anda@ptil.no | 970 54 064