Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Teekay Petrojarl

Ptil har ført tilsyn med Teekay Petrojarl med tilhørende offshore verifikasjon om bord på Petrojarl Varg.


Teekay Petrojarl er et norsk selskap som opererer flyttbare innretninger for produksjon, lagring og lasting (FPSO).

Ptil gjennomførte tilsyn med selskapet 9.-11.9.2014. Tilsynet var rettet mot selskapets styring av vedlikehold, driftsoppfølging, maritimt utstyr og systemer. Det ble lagt særlig vekt på selskapets styring og oppfølging på Petrojarl Varg. Tilsynet ble gjennomført i form av møter ved selskapets hovedkontor i Trondheim og som verifikasjon om bord på innretningen.

Tilsynet påviste ett avvik knyttet til selskapets vedlikeholdsstyring.

Det ble videre identifisert forbedringspunkter knyttet til:

  • Effektiviteten av vedlikeholdet
  • Barrierestyring
  • Bemanning i kontrollrom

Petrojarl Varg inngår i produksjonsløsningen på Vargfeltet i den midtre delen av Nordsjøen. Talisman Energy Norge AS er operatør på feltet.
 

Avvik:
Innebærer at et forhold er vurdert ikke å være i samsvar med krav i regelverket.

Forbedringspunkt:
Innebærer at vi har påvist en mangel eller svakhet, men hvor det ikke er tilstrekkelig grunnlag for å fastslå brudd på regelverkskrav.

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77