Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Teekay – Petrojarl Knarr

Vi har ført tilsyn med Teekay Petrojarl Production AS (Teekay) og deres styring av vedlikehold på Petrojarl Knarr.


Knarr er et oljefelt i den nordlige delen av Nordsjøen, om lag 50 kilometer nordøst for Snorre. Knarr er bygget ut med et produksjons- og lagerskip (FPSO) og to havbunnsrammer.

A/S Norske Shell er operatør for Knarrfeltet, men Teekay eier og driver Petrojarl Knarr på vegne av rettighetshaverne. Petrojarl Knarr er en flyttbar produksjonsinnretning og har samsvarsuttalelse (SUT) fra Ptil.

I perioden 2. til 15. juni 2017 førte vi tilsyn med Teekay rettet mot selskapets styring av vedlikehold på Petrojarl Knarr. Målet var å vurdere hvordan Teekay sikrer etterlevelse av regelverkskrav og egne krav med hensyn til vedlikeholdet (inklusive tilstandsovervåking og inspeksjon) av innretningen.

Tilsynsaktiviteten identifiserte ingen avvik fra regelverket, men vi observerte tre områder med potensial for forbedring. Disse områdene er barrierer, avviksbehandling og risikoreduksjon med hensyn til ytre miljø. Vi har bedt Teekay gi oss tilbakemelding innen 15. september om hvordan de vurderer disse forholdene.

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77