Gå til hovedinnhold

Tilsyn med tekniske og operasjonelle barrierer Martin Linge

Ptil førte i perioden 8.-17. oktober 2013 tilsyn med Total E&P Norge AS (Total) sin oppfølging av tekniske og operasjonelle barrierer for produksjonsinnretningen på Martin Linge-feltet.


Martin Linge-feltet ligger Nordsjøen, nær delelinjen til britisk sektor, cirka 42 kilometer vest for Oseberg. Feltet er under utbygging, med Total som operatør. Planlagt produksjonsstart er i 2016.

Martin Linge blir bygd ut med en integrert bunnfast produksjonsinnretning og med et lagerskip (FSO) for lagring og eksport av olje og kondensat.

Produksjonsinnretningen, som er en kombinert brønnhode-, prosess- og boliginnretning designes av Technip i Paris og skal bygges av Samsung Heavy Industries i Sør-Korea.

Denne tilsynsaktiviteten omfattet fagområdene teknisk sikkerhet og prosessikkerhet, og var knyttet til barrierestyring og implementering av tekniske og operasjonelle barrierer i designet av produksjonsinnretningen.

Mål
Målsettingen med tilsynet var å følge opp at designløsningen for produksjonsinnretningen er i henhold til forutsetningene i plan for utbygging og drift (PUD), forskrifter og relevante standarder for fagområdene teknisk sikkerhet og prosessikkerhet.

Målet med tilsynet var å verifisere Totals barrierestyring i prosjektet og at barrierer implementeres i henhold til regelverket krav.

Resultat
Vårt hovedinntrykk er at prosjektet innen de områdene vi har gjennomgått er godt organisert og at det er fokus på å få etablert gode løsninger for å ivareta de nødvendige barrierer

Det ble observert tre avvik i tilsynet. Disse er knyttet til beregning av nødvendig brannmotstand, filosofi for brudd i trykktanker som følge av brann og risikoreduksjon relatert til optimalisering av antall lekkasjepunkter.

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77