Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Total E&P Norge AS - Martin Linge

Petroleumstilsynet (Ptil) førte i tidsrommet 12.-13.11.2013 tilsyn med elektriske anlegg i Total E&P Norge AS (Total) sitt utbyggingsprosjekt for Martin Linge produksjonsinnretning (PDQ).


Mål
Målet med tilsynet var å følge opp at Total i samarbeid med Technip og andre involverte etterlever forutsetningene i PUD, gjeldende forskrifter, standarder samt Totals egne krav.

Tilsynet la spesiell vekt på utarbeidelse, implementering og synliggjøring av de elektriske anleggenes spesifikke barrierefunksjoner, barriereelementer, ytelseskrav og ytelsespåvirkende faktorer i et livsløpsperspektiv


Resultat
Det ble identifisert to avvik knyttet til:

  • prinsipper for risikoreduksjon
  • barrierestyring

Videre ble det identifisert to forbedringspunkter knyttet til:

  • Organisering, roller og ansvar
  • nødgeneratorenheten


Journal 2013/886

Inger Anda, Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt;
E-post: inger.anda@ptil.no | 970 54 064