Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Total E&P Norge AS – Martin Linge FSO

Petroleumstilsynet (Ptil) gjennomførte 23.-24.4.2014 tilsyn med Total E&P Norge AS og ombyggingsprosjektet for Martin Linge FSO.


Mål
Målsettingen med tilsynet var å følge opp at Total, i samarbeid med reder KNOT FSO 1 AS og engineeringkontraktor, etterlever krav til barrierestyring i gjeldende forskrifter og standarder.

Resultat
Det ble ikke identifisert noen avvik.

Det ble identifisert forbedringspunkt knyttet til:

  • Risikoanalyse (QRA)
  • Design
  • Ytelseskrav
  • Brannskiller
     


Journal 2013/1176

Inger Anda, Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt;
E-post: inger.anda@ptil.no | 970 54 064