Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Total E&P Norge as – Martin Linge FSO

I perioden 8. -10. august 2017 førte vi tilsyn med Total E&P Norge AS (Total) og Knutsen NYK Offshore Tankers AS (KNOT) sin styring av arbeidsmiljø, beredskap og materialhåndtering i Martin Linge FSO prosjektet.


Mål
Målet med oppgaven var å verifisere at Totals styring av arbeidsmiljø, beredskap og materialhåndtering under ombyggingen av MT Hanne Knutsen til Martin Linge FSO var i samsvar med regelverkets krav. Delmål for aktiviteten var å vurdere selskapets oppfølging og ferdigstillelse med henblikk på system for kvalitetssikring, kvalitet på overføring av informasjon til drift i forbindelse med vedlikeholds tilkomst og materialhåndtering, og dokumentasjonskrav til ferdigstillelse.

Resultat
Det ble identifisert ett avvik knyttet til tilrettelegging og adkomst i forbindelse med offshorekran.

Videre ble det identifisert fire forbedringspunkter knyttet til:

  • Avviksbehandling
  • Aksjoner etter arbeidsmiljøaktiviteter
  • Eksponering for arbeidsmiljøfaktorer
  • Hydrokarboneksponering

Total E&P Norge as har fått frist til 30. oktober 2017 med å redegjøre for hvordan avvik og forbedringspunkt vil bli håndtert.

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77