Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Total – Martin Linge

I løpet av februar og mars 2017 har vi ført tilsyn med Total E og P Norge as (Total) sin planlegging og gjennomføring av bore- og brønnoperasjoner på Martin Linge.


Mål
Målet med tilsynsaktiviteten var å verifisere om Total etterlever regelverkskrav til planlegging, risikovurdering og gjennomføring av robuste bore- og brønnoperasjoner.

Resultat
Det ble identifisert ett avvik knyttet til risikoreduksjon.

Videre ble det identifisert seks forbedringspunkter knyttet til:

  • Organisasjon og ledelse
  • Planlegging og beslutningsunderlag
  • Sikkerhetskultur og synlig ledelse
  • Verneombudsordningen
  • Logistikk og samtidige aktiviteter
  • Oppfølging av hendelser

Total har fått frist til 15. mai 2017 med å redegjøre for hvordan avvik og forbedringspunkt vil bli håndtert. 

Eileen Brundtland, pressekontakt
E-post: eileen.brundtland@ptil.no | 92 26 98 95