Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Transocean

4.-5. desember 2014 førte vi tilsyn med med Transocean Offshore Ltd NUF (Transocean) sitt arbeid med å sikre etterlevelse av petroleumsregelverkets krav til elektriske anlegg og ansvarshavende for elektriske anlegg.


Mål
Målet med tilsynsaktiviteten var å føre tilsyn med at regelverksbestemmelser etterleves og tilsynet la spesielt vekt på de deler av selskapets styringssystem som omfatter ansvarshavende for elektriske anlegg sin rolle, ansvar og oppgaver under prosjektering, drift, modifikasjoner og vedlikehold av elektriske anlegg.

Resultat
Det ble ikke identifisert noen avvik.

Det ble identifisert forbedringspunkter knyttet til:

  • Prosedyrer og rutiner for drift av elektriske anlegg
  • Kravgrunnlag og standarder lagt til grunn for elektriske anlegg
  • Oppfølging av elektriske anlegg

Transocean Offshore ltd NUF har fått frist til 20. januar 2015 med å redegjøre for hvordan forbedringspunktene vil bli håndtert.

Eileen Brundtland, pressekontakt
E-post: eileen.brundtland@ptil.no | 92 26 98 95