Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Transocean Offshore ltd NUF

9.-10. juni 2015 førte vi tilsyn med Transocean angående oppfølging av forankringssystemer.


Mål
Målet med aktiviteten var å føre tilsyn med at Transocean har et system for å ivareta lærdom av egne og andres hendelser for å redusere sannsynligheten for nye linebrudd.

Resultat
Det ble ikke identifisert avvik.

Det ble identifisert to forbedringspunkter knyttet til:

  • Læring fra egne hendelser
  • Beskyttelse av polyestertau mot kuttskader

Transocean har fått frist til 1. august 2015 med å redegjøre for hvordan forbedringspunktene vil bli håndtert.

Eileen Brundtland, pressekontakt
E-post: eileen.brundtland@ptil.no | 92 26 98 95