Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Transocean Offshore - Transocean Barents

Petroleumstilsynet (Ptil) førte i perioden 10.-12. juni 2013 tilsyn innenfor fagområdet beredskap på den flyttbare boreinnretningen Transocean Barents.


 

Tilsynsaktiviteten omfattet blant annet:

 • Barrierer og ytelseskrav innen beredskap
 • Evakueringsveier og redningsutstyr
 • Brannvernsutstyr
 • Beredskapsprosedyrer og – organisasjon
 • Trening og øvelser

Resultat
Avvikene var knyttet til:

 • Kjennskap til analyser og styrende dokumentasjon
 • Oppfylling av ytelseskrav til barrierer
 • Utsettingsarrangement for MOB båt

Forbedringspunktene var knyttet til:

 • Oppdatering av beredskapsanalyse
 • Planlegging, innhold og oppfølging av trening for innsatslag
 • Oppfølging av øvelser
 • Skilting og merking
 • Utstyr i brannstasjoner
 • Sikring av løst utstyr
 • MOB-drakter

 

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77