Gå til hovedinnhold

Tilsyn med virksomhetsstyring – bruk av standarder

Vi har ført tilsyn med selskapene Norske Shell, Equinor (Statoil), Lundin og Aker Solutions rettet mot virksomhetsstyring og hvordan selskapene anvender og engasjerer seg i arbeidet med anerkjente normer.


Tilsynet ble gjennomført i form av møter med Norske Shell, Equinor (daværende Statoil) Lundin og Aker Solutions, og foregikk i perioden fra september 2017 til mars 2018.

Resultatene fra møteserien er oppsummert i rapporter til de enkelte selskapene.

Eileen Brundtland, pressekontakt
E-post: eileen.brundtland@ptil.no | 92 26 98 95