Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Wellesley - spesifisering og verifisering av metocean-data

Vi har ført tilsyn med Wellesley Petroleum (Wellesley) i forbindelse med spesifisering av de stedspesifikke meteorologiske og oseanografiske data for leteboring.


Tilsynsaktiviteten ble gjennomført 8. og 9. januar 2019.

Mål
Målet med tilsynet var å vurdere at Wellesleys systemer for spesifisering og verifisering av meteorologiske og oseanografiske data (metocean-data) er i henhold til kravene i regelverket.

Resultat
Tilsynet identifiserte avvik fra regelverket med hensyn til verifikasjon av metocean-rapporter og arbeidsprosesser ved utarbeidingen av metocean-rapporten.

Hva skjer nå?
Vi har bedt Wellesley redegjøre for hvordan avvikene vil bli håndtert. Fristen for tilbakemelding er 8. mars 2019.

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77