Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Wintershall

Ptil førte 25. februar og 1. mars 2016 tilsyn med Wintershalls oppfølging av forankringssystemer og vurderinger for leteboring i nordområdene.


Målet med tilsynet var å verifisere at forankringsanalyser og tilhørende verifikasjon ble gjennomført i samsvar med regelverket, samt å se etter systematisk læring av egne og andre operatørers aktiviteter i nordområdene.

Resultat
Det ble ikke identifisert noen avvik.

Det ble identifisert forbedringspunkt knyttet til:

  • Kvalitetskrav til leverandøren
  • Kvaliteten på innsamlede data

Wintershall har fått frist til 12. mars 2016 med å redegjøre for hvordan forbedringspunkt vil bli håndtert.

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77