Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Wintershall – kvalifisering og oppfølging av West Phoenix

Vi har ført tilsyn med Wintershalls kvalifisering og oppfølging av den flyttbare boreinnretningen West Phoenix i forbindelse med selskapets bruk av innretningen til å bore letebrønnen Balderbrå.


Tilsynsaktiviteten ble gjennomført 1. mars 2018.

Mål
Målet med tilsynet var å få belyst og verifisert Wintershalls prosesser og spesifikke aktiviteter som operatør i forbindelse med kontraktsinngåelsen og gjennomføring av rigginntaket.

Tilsynet ble gjennomført i etterkant av pålegget vi ga North Atlantic Drilling 23. mars 2018.

Resultat
Det ble identifisert avvik knyttet til påseplikten og ved etterlevelse av Wintershalls rigginntaksprosess, herunder oppfølging av interne prosedyrer.

Videre ble det påvist avvik fra prosedyrekrav som ikke var avviksbehandlet i selskapets styringssystem.

Wintershall har fått frist til 12. april 2018 med å redegjøre for hvordan avvik og forbedringspunkter vil bli håndtert.

Den halvt nedsenkbare boreinnretningen West Phoenix er av typen moss Maritim CS50 og opereres av North Atlantic Drilling (tidligere Seadrill Management AS).

Innretningen skal brukest til å bore letebrønnen Balderblå og Wintershall fekk samtykke til å bore i september 2017.

West Phoenix fikk Petroleumstilsynets samsvarsuttalelse (SUT) i juni 2008.

Eileen Brundtland, pressekontakt
E-post: eileen.brundtland@ptil.no | 92 26 98 95