Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Wintershall Norge AS

Petroleumstilsynet (Ptil) gjennomførte 22.5. - 31.5.2013 tilsyn med selskapets oppfølging i Wintershall Norge (WINO).


Mål

Målet med tilsynsaktiviteten er å følge opp at WINO sin planlegging, gjennomføring og forbedring av oppfølgingsaktiviteter er i henhold til myndighetenes krav.

Resultat
Det ble identifisert avvik knyttet til:

  • styrende dokumenter
  • verifikasjonsplaner

Videre ble det identifisert et forbedringspunkt knyttet til oppfølgingsprosesser.

Journal 2013/165

 

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77