Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Wintershall Norge AS – Brage

Petroleumstilsynet gjennomførte tilsyn med Wintershall Norge AS (WINO) innen kran og løfteoperasjoner, og styring av vedlikehold på Brageinstallasjonen.


Målet med tilsynsoppgaven var å verifisere samsvar med regelverket innen kran og løfteoperasjoner og vedlikeholdsstyring.

Resultat
Det ble identifisert avvik knyttet til:

  • Materialhåndtering
  • Vedlikehold
  • Kompetanse
  • Dokumentasjon

Videre ble det identifisert forbedringspunkt knyttet til:

  • Stillas
  • Håndtering av bulkslanger og last mot forsyningsskip

Avvik:
Innebærer at et forhold er vurdert ikke å være i samsvar med krav i regelverket.

Forbedringspunkt:
Innebærer at vi har påvist en mangel eller svakhet, men hvor det ikke er tilstrekkelig grunnlag for å fastslå brudd på regelverkskrav.


 

Inger Anda, Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt;
E-post: inger.anda@ptil.no | 970 54 064