Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Yme - materialhåndtering

Ptil førte 27.9.2010 tilsyn med tilrettelegging for materialhåndtering ombord produksjonsinnretningen Yme mens den lå for ferdigstilling ved Bergen Group Rosenberg i Stavanger.


Tilsynet var en oppfølging av to tidligere tilsyn ved byggeplassen i Abu Dhabi, og en del av behandlingen i forbindelse med Talismans søknad om samtykke til bruk av Yme som produksjonsinnretning på norsk sokkel.

Mål
Målet med tilsynet var å verifisere hvordan selskapet har behandlet og eventuelt implementert avvik og forbedringspunkter som tidligere tilsyn er avdekket, og hvordan selskapet har gjennomført forberedelser til drift.

Resultat
Tilsynet var rettet mot Talismans driftsorganisasjon. Driftsprosedyrer i henhold til Norsok Standard Vedlegg C var ikke ferdig utarbeidet og dermed heller ikke implementert. Flere av observasjonene av teknisk karakter som er kommentert i tidligere rapporter, var ennå ikke avklart.

Det ble identifisert to avvik knyttet til innretningsspesifikke prosedyrer og manglende brukerdokumentasjon og sertifikater.
 

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77