Gå til hovedinnhold

Tilsyn NSOAF – Statoil og Transocean – Organisatoriske og menneskelige faktorer i håndtering av brønnkontroll

Petroleumstilsynet (Ptil) gjennomførte 21.5.-23.5.2012 tilsyn med Statoil og Transocean (TO) sin ivaretakelse av organisatoriske og menneskelige faktorer ved håndtering av eventuelt tap av brønnkontroll.


Bakgrunn
Tilsynet er et ledd i en felles aktivitet mellom alle myndighetene i North Sea Offshore Authorities Forum (NSOAF).

Som en del av arbeidsprogrammet i NSOAF etter Deepwater Horizon hendelsen i Mexicogulfen i mai 2010, ble det besluttet å gjennomføre en tilsynsserie i fem land (Norge, UK, Danmark, Nederland og Tyskland) med tema organisatoriske og menneskelige faktorer i forbindelse med brønnkontroll.

Mål
Målet med tilsynsaktiviteten var at selskapene overfor Ptil skulle demonstrere at det var etablert et fungerende styringssystem og tilhørende arbeidsprosesser som bidro til ivaretakelse av brønnkontroll.

Resultat
Det ble identifisert avvik knyttet til:

  • samsvarsmåling mellom Statoil og Transoceas styrende dokumenter for håndtering av brønnkontroll
  • manuelle ventiler i borevæskeanlegg

 Videre ble det identifisert forbedringspunkter knyttet til:

  • ytelseskrav til volumkontroll i tilknytning til boreoperasjonen
  • ansvar for kommunikasjon av vurderinger og ytelseskrav til 3. part
  • erfaringsoverføring
  • systemer for identifisering, vurdering og styring av risiko
  • presentasjon av informasjon fra Geoservice sine skjermer

Tilsynsrapport

Journal 2012/862

Inger Anda, Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt;
E-post: inger.anda@ptil.no | 970 54 064