Gå til hovedinnhold

Tilsyn på Kollsnes

Petroleumstilsynet (Ptil) gjennomførte i perioden 16. – 18.10.2012 tilsyn på Kollsnes.


Mål
Målet med tilsynet var å få en bekreftelse på at selskapet ivaretar relevante krav i Ptils HMS-forskrifter, og hvordan selskapet fører kontroll med egen virksomhet. 

Resultat
Det ble ikke identifisert noen avvik. 

Det ble identifisert forbedringspunkter knyttet til:

  • formelle oppfølgingsaktiviteter fra overordnede nivåer¨
  • kapasitet og kompetanse
  • arbeidstillatelsessystemet


 

Brev til Gassco AS, Kollsnes 
Tilsynsrapport  - Kollsnes

Journal 2012/1516

Inger Anda, Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt;
E-post: inger.anda@ptil.no | 970 54 064