Gå til hovedinnhold

Tilsyn på Nyhamna

Ptil har ført tilsyn med arbeidsforhold i kontrollrommet på Nyhamna.


Ptil førte i dagene 14. – 16.11.2016 tilsyn med alarmbelastning og arbeidsforhold ("Human Factors" – HF) i sentralt kontrollrom på Nyhamna-anlegget. AS norske Shell (Shell) er operatør for anlegget.

Hensikten med tilsynet var å undersøke om alarmsystemene gir kontrollromsoperatørene den nødvendige støtte i håndteringen av prosessanlegget i ulike driftssituasjoner. Videre ble det ført tilsyn med Shells kartlegging og oppfølging av de fysiske arbeidsmiljøforholdene i kontrollrommet, Tilsynet omfattet også en vurdering av opplæring, trening og arbeidsbelastning for kontrollromsoperatørene.

Det ble ikke påvist noen avvik i tilsynet.

Det ble imidlertid påvist forbedringspunkter med hensyn til:

  • Kvalitetskontroll av enkelte styrende dokumenter
  • Simulatortrening
  • Persontrafikk i sentralt kontrollrom
  • Lydnivå på alarmer
  • Alarmbelastning 
  • Oppfølging av anbefalinger i HF-studier

Shell fikk frist til 15.1.2017 med å redegjøre for hvordan forbedringspunktene blir vurdert.

Eileen Brundtland, pressekontakt
E-post: eileen.brundtland@ptil.no | 92 26 98 95